top of page

Viktig informasjon ved inngåelse av leieforhold

 

Visning:
Vi holder visning etter avtale, men i noen tilfeller er det også mulig å besiktige leiligheten etter avtale med leietaker.

Skulle leiligheten være av interesse må du sende inn søknadsskjema så raskt som mulig. Dette da vi oppererer etter første mann til mølla prinsippet. Hos oss er det ingen budrunder el.

 

Søkeprosessen: 
For å behandle din søknad er det viktig at du skriver på personnummer til alle voksene leietakere. Alle søkere blir kredittsjekket etter at søknadsskjema er mottatt. Er alt i orden sender vi deg et kontraktsforslag på leiligheten. Det er da opp til deg som leietaker å ta kontakt. Kontraktsforslaget er gildig i 48 timer.


Konkret tilbud:
Dersom alt det formelle er i orden sender vi ut et kontraktsforslag basert på informasjonen i søknadsskjema. Det er viktig at du returnerer dette signert til oss så snart som mulig, og senest innen 48 timer. Det er viktig at du/dere setter dere inn i leiekontrakten før denne signeres. Vi kan ikke love bort leiligheter før vi har mottatt bekreftelse ved signert kontrakt eller ved bruk av bank ID. Ved å signere det kontraktsforslaget har du bunnet deg til å leie av oss i kontraktstiden oppgitt i kontrakten. 

Depositum/leiegaranti:
Som standard opererer vi med fire mnd. depositum/leiegaranti i våre leieforhold. Er det imidlertid noe som tilsier det kan vi kreve at depositumet/leiegarantien økes til seks måneder. Vi oppretter depositumskonto i leietakers navn i Nordea, evt. leiegaranti gjennom Norwegian Broker. Leiegaranti er avhengig av at tilbyder godkjenner deg/dere for denne tjenesten.

Det er viktig at depositumet/leiegarntien er inne på konto FØR overlevering. Er ikke depositum/leiegaranti innbetalt kan ikke overlevering av leiligheten finne sted. 

 

Husordensregler:

Leietaker har ansvaret for å sette seg inn i husordensreglene før overtakelse. Vi er opptatt av at det skal være godt bomiljø i våre bygårder, og det er derfor viktig at disse blir fulgt under leieforholdet. 

 

Skilt:
Vi bestiller skilt til postkasse og ringetablå til alle leietakere. Dette skal bekostes av leietaker selv. Fakturaen for dette ettersendes. 

 

 

bottom of page