top of page

Viktig å vite

 

FORANDRINGER PÅ VÅTROM

Endring, utbedring eller oppussing av våtrom, (kjøkken, bad, wc, etc.) skal ikke skje før skriftelig samtykke er gitt av Lorentzen Eiendom. Vi forbeholder oss også rett til å godkjenne håndverker før evt. arbeide settes igang. Vi skal kontrollere og godkjenne ferdig utført arbeide. Ta kontakt med oss om dette før du setter igang! 

ENDRING OG UTBEDRING AV ELEKTRISITETS-OPPLEGG

Endring eller utbedring av leilighetenes elektrisitets-opplegg skal ikke skje før skriftelig samtykke er gitt av Lorentzen Eiendom. Vi skal også godkjenne elektriker før evt. arbeide settes igang, og vi skal kontrollere og godkjenne ferdig utført arbeide. Ta kontakt med oss om dette før du setter i gang! 

OPPUSSING/VEDLIKEHOLD AV LEILIGHET

Det er hyggelig å gjøre noe med omgivelsene der man bor. Vi fordrer imidlertid at man ikke benytter grelle/mørke farger eller pusser opp på en slik måte at leilighetens verdi blir forringet. 

RINGETABLÅ OG POSTKASSER

Leietaker plikter å påse at ringetablå og postkasser til en hver tid er merket. 

FELLESROMMENE

Gårdens fellesrom (loft, kjeller, trapp-oppganger og lignende tillates ikke benyttet til plassering av beboernes eiendeler av enhver art. det henvises til leilighetens bod(er) og gårdens eventuelle rom for oppbevaring av sykler og lignende. Sykler tillates ikke plassert i inngangsparti, trappeganger, korridorer eller i selve leiligheten. Boder skal være tydelig merket med leietakers navn,leilighetens nummer og være avlåst. Ulåste boder vil bli ryddet, innholdet kastet uten videre varsel og avlåst. 

SØPPEL

Søppel, møbler, juletrær, osv SKAL IKKE hensettes utenfor søppelkassene.

bottom of page