top of page

Søknadsskjema for boligleie

Dette skjemaet danner grunnlag for valg av leietaker. Avslag vil ikke bli begrunnet. Alle opplysninger behandles konfidensielt. Skjemaet kan skrives ut og fakses til 415 96 960 hvis du ikke ønsker oppgi personopplysninger over nett.

Person opplysningene under vil bli brukt for å foreta en kreditsjekk. Alle potensielle leietaker vil bli kreditsjekket.

Vi godtar ikke sosial garanti.


Jeg/vi ønsker å leie bolig (Er det ønskelig at flere personer skal stå i kontrakten, kan person opplysningene om disse skrives inn under andre kommentarer)

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page