top of page

Oppsigelse

 

Dersom du ønsker å si opp ditt leieforhold hos oss må dette gjøres per mail til post@leas.no.

Mulighet for oppsigelse varierer ut ifra hvilken kontrakt du har. Ingen kontrakter kan sies opp de 9 første månedene, da vi har et minimum av 12 måneders bindingstid. Utover denne bindingstiden er de fleste kontrakter oppsigelige med 3 måneders varsel. Husk at oppsigelsestiden gjelder hele måneder. Dette innebærer at oppsigelsen må være mottatt av oss INNEN den 01. den måneden du ønsker at oppsigelsen skal løpe fra.

 

Viktig informasjon:
I henhold til Leiekontrakten, kan ikke siste leiemåned være november, desember eller juli. En oppsigelse levert i september, vil derfor ha oppsigelsestid i oktober, november, desember og januar, med utflytt 1. februar. Dette står opplyst i kontrakten din.

Når vi har mottatt din oppsigelse, søker vi umiddelbart etter ny leietaker. Under oppsigelsestiden må du derfor holde leiligheten ren, ryddig og tilgjengelig for visninger. 

bottom of page