Oppsigelse

 

Dersom du ønsker å si opp ditt leieforhold hos oss må dette gjøres gjennom MyRent.

Mulighet for oppsigelse varierer ut ifra hvilken kontrakt du har. Ingen kontrakter kan sies opp de 12 første månedene, da vi har et minimum av 12 måneders bindingstid.

Utover denne binningstiden er de fleste kontrakter oppsigelige med 3 måneders varsel. Husk at oppsigelsestiden gjelder hele måneder. Dette innebærer at oppsigelsen må være motatt av oss INNEN den 01. den måneden du ønsker at oppsigelsen skal løpe fra.