top of page

Mistet nøkkel

 

Dersom du mister nøkkel eller nøkkelbrikke under leieforholdet, kan nye nøkler bestilles av oss, men du må dekke utleiers kostnader i denne forbindelse. Hvis nøkkelen mistes utenom våre åpningstider, må du selv ta kontakt med låsesmed og dekke kostnadene det medfører (gjelder ikke sytemnøkler). Kostnader forbundet med tap av nøkler finner du i leiekontraktens pkt. 11, 3 ledd.

Ved akutt behov for låsesmed, kontakt: Servicesentralen Lås og Nøkkel AS, døgnåpen vakttelefon for assistanse: 22 60 60 60 (dette vil medføre en utrykkningskostnad).

bottom of page