top of page

Røyking

 

Røyking utendørs skal skje på anviste plasser eller i god avstand fra inngangsparti, vinduer og bygningen generelt. Dette for å ivareta byggets brannsikkerhet og bomiljø. Røyking innendørs (i leilighet og fellesarealer som innganger, vaskerom, kjellere og garasjer) i våre eiendommer er strengt forbudt. Leietakeren vil bli belastet for kostnadene som forekommer for å fjerne eventuell røyklukt og misfarging etter endt leieforhold.

I de røykfrie miljøene er det forbudt med:

  • Røyking av tobakk

  • Bruk av e-sigaretter

  • Bruk av produkter som tilsvarer røyking, men som ikke inneholder tobakk. 


Husk at røyk kan oppfattes som forstyrrende. Sigarettstumper er miljøfarlig avfall som skal kastes på rett sted og ikke på balkonger, tak eller generelt på bakken. Hvis du opplever ubehag eller blir forstyrret av en nabo som røyker, vennligst kontakt oss på mail.

bottom of page