top of page

Fornyelse av kontrakt

 

Vi opererer med standard leiekontrak fra huseiernes landsforbund. Kontraktens løpetid er på tre år. Ønsker du å bli boende utover disse tre årene, ber vi deg sende inn en søknad om fornyelse av leieforholdet. Vi vil da foreta en vurdering av leiligheten og setter på bakgrunn av denne en ny leiepris.

 

 

bottom of page