top of page

Forandringer på leieobjektet

 

ALLE FORANDRINGER PÅ VÅTROM

Endring, utbedring eller oppussing av våtrom, (kjøkken, bad, wc, etc.) skal ikke skje før skriftlig samtykke er gitt av Lorentzen Eiendom. Vi forbeholder oss også rett til å godkjenne håndverker før evt. arbeide settes i gang. Vi skal kontrollere og godkjenne ferdig utført arbeide. Ta kontakt med oss om dette før du setter i gang! 


ENDRING OG UTBEDRING AV ELEKTRISITETS-OPPLEGG

Endring eller utbedring av leilighetenes elektrisitets-opplegg skal ikke skje før skriftlig samtykke er gitt av Lorentzen Eiendom. Vi skal også godkjenne elektriker før evt. arbeide settes i gang, og vi skal kontrollere og godkjenne ferdig utført arbeide. Ta kontakt med oss om dette før du setter i gang! 


OPPUSSING/VEDLIKEHOLD AV LEILIGHET

Det er hyggelig å gjøre noe med omgivelsene der man bor. Vi fordrer imidlertid at man ikke benytter grelle/mørke farger eller pusser opp på en slik måte at leilighetens verdi blir forringet.

bottom of page