Dyrehold

 

Dyrehold er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke til, og eventuelle vilkår for avtalt dyrehold, skal påføres leiekontrakten. Brudd på denne bestemmelsen vil føre til oppsigelse av leiekontrakten.